BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romanowska Ewa
Title
Korporacje transnarodowe a kraje Trzeciego Świata
Transnational Corporations and Countries of the Third World
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, 1999, nr 5, s. 35-47
Keyword
Gospodarka światowa, Korporacje, Korporacje międzynarodowe, Inwestycje bezpośrednie
World economy, Corporation, International corporation, Direct investments
Note
summ.
Country
Kraje Trzeciego Świata
Third World's countries
Abstract
Przedmiotem artykułu jest analiza wpływu obecności korporacji transnarodowych na gospodarkę najsłabiej rozwiniętych krajów Trzeciego Świata oraz stosunku tych państw do dokonywanych w nich inwestycji. Autorka wyjaśniła istotę pojęcia korporacja transnarodowa, przeanalizowała działalność korporacji oraz skutki ich obecności dla krajów Trzeciego Świata.

During last decades we can observe a growing expansion of multinational enterprises in countries of the Third World. This article presents the main aspects of the presence of transnational corporations in the economy of the least developed countries. It starts with the explanations of the idea of transnational corporation and the attempt to estimate the extent of activities of foreign firms in Idcs countries. Then, it examins the impact, which foreign private investment may bring: on one hand there are many benefits which result from the transfer of resources, but on the other hand, some negative effects are associated with foreign investment. Finally, it considers how and to what extent Idcs can cope with the difficulties, which are connected with the functioning of transnational corporations in their economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1426-7799
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu