BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rybak Mirosława
Title
Kultura etyczna jako podstawa jakości zarządzania w przedsiębiorstwie
Ethical Culture as a Basis for Firm's Management Quality
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 1999, nr 455, s. 31-49, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Kultura przedsiębiorstwa, Kultura organizacji, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Culture of enterprise, Corporate culture, Enterprise management
Abstract
Każde przedsiębiorstwo charakteryzuje się swoistą specyfiką funkcjonowania (kulturą organizacyjną), która w znacznym stopniu wpływa na to, co dzieje się wewnątrz niej, i na jej kontakty z otoczeniem. Przejawia się ona w zachowaniach zatrudnionych, sposobach rozwiązywania konfliktów i samym zarządzaniu.

Any firm can be distinguished by the peculiarity of its functioning (organisational culture) which considerably affects both the firm's internal activities and its external relations. It manifests itself in many ways such as the employees' behaviour, the selection of problem-solving methods, and the management itself, to name but a few of them.(J.W.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu