BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marak Janusz
Title
Marketing terytorialny w strategiach rozwoju województw
Territorial Marketing in the Development Strategies of Provinces
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 305-312, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Keyword
Marketing, Samorząd terytorialny, Marketing-mix, Promocja walorów regionu, Strategia rozwoju regionalnego
Marketing, Local government, Marketing-mix, Promotion of region value, Regional development strategy
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano marketing terytorialny jako jedną z nowszych aplikacji marketingu. Autor omówił instrumenty marketingu mix w relacjach zachodzących między samorządem terytorialnym a społecznością lokalną (regionalną) oraz otoczeniem danej jednostki przestrzennej.

The paper shows the nature of regional marketing against the background of He territorial and municipal marketing. In the conditions of the administrative system functioning in Poland the regional marketing is defined as intentional and systematic activity of He provincial government in co-operation with commune and poviat councils. Through processes of exchange and influence it aims at the recognition, shaping and fulfilling the needs of provincial community. The further part of the paper contains the results of an analyses of the development of Polish provinces from the viewpoint of their using regional marketing instruments. The research has revealed significant differentiation between the level of using marketing tools in the development strategies worked out by regional governments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kotler Ph., Levy S. J., Broadening the concept of marketing, „lournal of Marketing" Kotler Ph., A Generic Concept of Marketing, „Journal of Marketing" 1972, Vol. 36, April, s. 46.
  2. Komorowski J., Marketing miejski i jego znaczenie we współczesnym rozwoju miastu. „Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu". Prace z zakresu gospodarki przestrzennej 1993, ser. I, nr 206.
  3. Marak J., Marketingowa strategia rozwoju gminy - koncepcja metodologiczna, [w:] Zachowania podmiotów sfery konsumpcji, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1993, s. 169-171.
  4. Szromnik A., Marketing komunalny. Rynkowa koncepcja zarządzania gminą, „Samorząd Terytorialny" 1996, nr 3.
  5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DURP nr 91 z dnia 18.07.1998, z późniejszymi zmianami.
  6. Kotler Ph., Haider D. H., Rein I., Marketing Places, Free Press, New York 1993, s. 31.
  7. Meffert H., Staedtemarketing - Plicht oder Kur? Symposium „Stadtvisionen, Stadtstrategien und Staedtemarketing in der Zukunft", Muenster 1989.
  8. Szromnik A., Metodologiczne problemy kształtowania strategii marketingowej jednostki przestrzenno-administracyjnej, „Samorząd Terytorialny" 2002, nr 7-8.
  9. 1969, Vol. 38, January, s. 10-15.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu