BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Litwa Anna (Wydział Zarządzania)
Title
Systematyka kosztów w działalności ubezpieczeniowej
A Taxonomy of Costs in Insurance Activities
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 619, s. 63-72, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Działalność ubezpieczeniowa, Rachunek kosztów, Koszty, Zakładowy plan kont
Insurance activity, Cost accounting, Costs, Company chart of accounts
Note
summ.
Abstract
W artykule przeprowadzono ogólną charakterystykę specyfiki ujęcia kosztów w księgach rachunkowych zakładów ubezpieczeń z uwzględnieniem rachunku zysków i strat. Omówiono nakłady techniczne i wydatki na działalność lokalną. W zakończeniu przedstawiono ujęcie kosztów w zakładowym planie kont.

This article characterises the costs of insurance activities and how they are reflected in the accounting of insurance companies. Financial reporting requirements set out in the amended Accounting Act with respect to profit and loss statements are the basis for presenting and classifying costs for reporting purposes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Dziuba-Burczyk A. [2000], Reasekuracja czynna i bierna w księgach rachunkowych, AE w Krakowie, Kraków, nr 553.
  2. Henzel H., Paczuła C. [2001], Rachunkowość jednostek ubezpieczeniowych, cz. 2: Ewidencja, finanse, kontrola, Difin, Warszawa.
  3. Japkiewicz Z., Kopczyński H., Piątek J. [1990], Rachunkowość ubezpieczeniowa, Wyższa Szkoła Inżynierska, Radom.
  4. Kiedrowska M. [1995], Rachunkowość ubezpieczeniowa w świetle ustawy o rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 32.
  5. Nowak S. [1998], Rachunkowość ubezpieczeniowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej ,Poznań.
  6. Paczula C. [1999], Rachunkowość jednostek ubezpieczeniowych, cz. l, Difin, Warszawa.
  7. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 28 lipca 1990 r., t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 11, poz. 62.
  8. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.
  9. Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000 r., Dz.U. nr 113, poz. 1186.
  10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń, Dz.U. nr 149.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu