BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mleczak Ryszard
Title
Pozycja prawna przedsiębiorcy na tle art. 169 k.c. (nabycie rzeczy od osoby nieuprawnionej)
A Business' Legal Standing In View of Art. 169 of the Civil Code (Re. Acquisition of Property from Unlawful Holder)
Source
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1999, nr 275, s. 120-133
Keyword
Prawo cywilne, Własność w gospodarce, Postępowanie sądowe
Civil law, Ownership in economy, Legal proceedings
Note
summ.
Abstract
Omówiono zagadnienie zbywania rzeczy ruchomej przez nieuprawnionego przedsiębiorcę drugiej stronie, którą również jest przedsiębiorca. Przedstawiono przedmiot nabycia na podstawie art. 169 k.c., podmioty czynności prawnych wg przepisu art. 169 k.c., przesłanki nabycia własności rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej do rozporządzania, skutki nabycia własności rzeczy ruchomej od nieuprawnionego.

The paper presents issues related to acquisition by force of Art. 169 of the Civil Code, general issues related to the subjects of legal actions as stated in Art. 169 of the Civil Code, as well as the preconditions and effects of acquiring property from unlawful holders. Based in this general discussion, the author proceeded to elaborate on the specific legal standing of a business in reference to the subject matter, including the issues of settlement, recognition, the motion to cancel out mutual debt in a lawsuit, and the legal standing of a business (seller and buyer) after opening a settlement proceeding and declaring bankruptcy.(short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-4902
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu