BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pondel Hanna, Pondel Marek
Title
Integracja pionowa rolnictwa z przetwórstwem w opinii wielkopolskich producentów rolnych
Vertical Integration of Agriculture with Food Processing Industry in Wielkopolska Farmers Opinion
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 3, s. 166-170, tab., rys.
Keyword
Produkcja rolna, Rodzinne gospodarstwo rolne, Przemysł przetwórstwa rolnego, Kooperacja pionowa
Agricultural production, Family farm, Agricultural processing industry, Vertical cooperation
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autorzy zaprezentowali opinie wielkopolskich producentów rolnych na temat współpracy z zakładami przetwórczymi, a także ocenę możliwości przekształceń bazy surowcowej przemysłu spożywczego poprzez rozwój integracji pionowej w najbliższych latach. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w 2001 roku w 160 rodzinnych gospodarstwach rolnych Wielkopolski. Na podstawie zebranego materiału, autorzy stwierdzili, że najczęściej stosowaną formą sprzedaży produktów rolnych jest sprzedaż do punktów skupu, a najpopularniejsza forma integracji pionowej - kontraktacja, dotyczy tylko nielicznej części respondentów (ok. 1/4 badanej populacji).

One of the most important factors which decide about the high quality products making is the good quality raw material. The proper cooperation of food processing industry with raw materials producers enables them lo accomplish the high market position. The most popular form of vertical integration in the food trade in Poland is contracts system, which concern only not large group of raw materials producers. The contact with food processing industry keep mainly the large raw materials producers, which point at the same time at the biggest difficulty with developing their production. As the farms area grow, general the number of farm which sell your production without any problem, diminish. At the same time grow interest in sign of trade. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu