BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głuszczuk Dariusz
Title
Kryteria oceny banku - partnera gminy
The Assessment Criteria of a Bank - Gmina's Partner
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999, nr 813, s. 118-129, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Bankowość, Sektor bankowy, Ocena działalności banku, Prawo bankowe
Banking, Banking sector, Assessment of banking performances, Banking law
Abstract
Autor omawia czynniki, które gmina powinna wziąć pod uwagę przy wyborze banku. Pisze o konieczności przeprowadzenia analizy sytuacji finansowej i majątkowej banków; analizy stopnia bezpieczeństwa banku; analizy kompetencji decyzyjnych i analizy produktów depozytowo-rozliczeniowych, kredytowych oraz tzw. usług towarzyszących.

The author discusses factors that gmina (Polish administrative unit) should take under consideration while choosing a bank. It is necessary to analyse the financial and material situation of a bank, its safety level, competence of decisions, deposit and current account products as well as so called additional or extra services. (J.W.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu