BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kunasz Marek
Title
Wybrane współczesne teorie zatrudnienia i rynku pracy
The Select Modern Theories of an Employment and Labour Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, 1999, nr 5, s. 5-14
Keyword
Rynek pracy, Teoria zatrudnienia
Labour market, Employment theory
Note
summ.
Abstract
Autor skoncentrował swoje rozważania wokół wybranych teorii opisujących procesy zachodzące na rynku pracy. Przedstawił następujące teorie: kapitału ludzkiego, poszukiwań na rynku pracy, pryncypała i agenta, kontraktu oraz konfliktu.

The article presents select modern theories of an employment and labour market which are completion and enlargment neoclassical model of labour market. Presents: a human capital theory, a search theory, a principal-agent theory, a contract theory, a insider-outsider theory. This theories are the better explain for vision which are arise on labour market than neoclassical theory, becouse they indicate many elements make stability between demand and supply on labour market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1429-2440
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu