BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiziukiewicz Teresa
Title
Zakres badania śródrocznych sprawozdań finansowych na przykładzie Polski i Niemiec
The Scope of Mid-year Financial Reports in Poland and Germany
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości, 1999, nr 19, s. 83-92
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Formułowanie sprawozdań, Badanie sprawozdań finansowych
Financial statements, Formulation of reports, Audit of financial statement
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienie sporządzania śródrocznych sprawozdań finansowych przez emitentów papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu. Porównano przepisy niemieckie i polskie regulujące zawartość śródrocznych sprawozdań finansowych oraz ich badanie.

The mid-year financial statements covering shorter than one year terms are drawn up by stock companies. Requirements these reports should meet are usually regulated by stock law. The reliability of mid-year financial reports demands auditing. However, due to the limitation of information an audit is very simplified what was presented in the article on the Polish and German example.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1230-364X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu