BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Janina, Niedzielski Zdzisław
Title
Próba oceny stymulacyjnej funkcji systemu podatkowego w rozwoju gospodarczym
Attempt at Assessment of the Tax System Stimulative Function in Economic Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Finansów, 2001, nr 9, s. 111-123
Keyword
System podatkowy, Ulgi podatkowe, Rozwój gospodarczy, Zwolnienia podatkowe
Tax system, Tax incentives, Economic development, Tax exemption
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono system podatkowy, który obowiązuje w Polsce. W obecnym stanie system ten nie może pomóc w szybkim rozwoju gospodarczym kraju. Większość przedsiębiorstw z obawy przed kontrolami urzędu skarbowego wycofało się z korzystania z ulg inwestycyjnych. Zdaniem autorów dyskusja o ostatecznym kształcie systemu podatkowego powinna toczyć się wokół funkcji fiskalnej i symulującej rozwój gospodarczy. Niższy podatek pozwoli na wyższą akumulację, tworzenie nowych miejsc pracy oraz niższe koszty obsługi klienta.

A stimulate function is one of the important functions ofm taxes. This function is carred out by government beyond financial policy (e.g. in economic and social policy) trought preferencial tax rates, allowances, objective and subjective exemptions resulting from tax system. But a question needs to be asked: how effective this institutions are and what leads to it's development? Is it appropriate to simplify tax system and to leave allowances which are agreeable for tax payers as well as for our economy at the same time (e.g. housing allowance)? In this case it seems suitable to decrease tax rates and to find compensation for it in the remoring of the ineffective tax allowances and in the increasing of the importance of hidden taxes, which burden only consumption, instead of assessed taxes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-3623
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu