BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybyła Zbigniew
Title
Uwarunkowania współpracy przygranicznej na szczeblu lokalnym w sytuacji zagrożeń i katastrof : (na przykładzie Euroregionu Nysa)
The Local Level Trans-border Co-operation Conditioning during Natural Disasters and Life-threatening Situations : Nysa Euroregion as a Model
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999, nr 807, s. 257-260
Keyword
Gospodarka regionalna, Region przygraniczny, Współpraca regionów przygranicznych
Regional economy, Border areas, Region cross-border cooperation
Country
Euroregion Nysa
Abstract
W artykule omówiono międzypaństwowe regulacje prawne (Niemcy, Polska i Czechy) oraz formy współpracy przygranicznej dotyczące ewentualnych zagrożeń, katastrof i klęsk żywiołowych tego regionu.

Some legal regulations (for Germany, Poland and Czech Republic) along with certain trans-border co-operation methods on the event of potential emergencies, life-threatening situations, and natural disasters have been discussed. (J.W.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu