BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobylec Andrzej
Title
Transformacja sieci handlu detalicznego w Polsce
Transformation of Retail Trade Net in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Mikroekonomii, 1999, nr 5, s. 75-83
Keyword
Handel, Handel detaliczny, Organizacja handlu, Supermarkety, Prywatyzacja
Trade, Retail trade, Trade organization, Supermarkets, Privatisation
Note
summ.
Abstract
Autor skoncentrował swoje rozważania wokół przeobrażeń, jakie zaszły w polskiej sieci sklepów w latach 1990-1996. Do zmian zaliczył: wzrost aktywności gospodarczej ludności w zakresie handlu, zmianę formy własności dużej liczby przedsiębiorstw handlowych, zmianę wyposażenia technicznego sklepów i organizacji pracy, zmiany w strukturze powierzchniowej sieci sklepów oraz uwzględnianie elementów marketingu w działalności handlowej.

Polish trade, as all the branches of economy, has undergone system transformation. Over a period of 1990-1996 the number of shops changed from 237 425 to 405 563. This increase was accompanied by the simultaneous change in the form of ownership. This was the effect of privatization. One could notice both quantity and quality changes in retail trade net. The latter are as follows: - introduction and systematical increase in the number of big area shops of super- and hypermarket type, - application of new technical solutions aiming to support customer service, - higher and higher quality of customer attendance, introduction of different branches in separate shops (41 procent run more than one branch), - processes of integration and concentration among Polish traders. The increasing number of foreign trade nets operating on our market creates an unquestionable danger for Polish traders at the end of this decade. This fact makes local traders integrate the capital and improve the system of supplying shops with goods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1429-2440
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu