BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamiński Jacek
Title
Przygotowanie negocjacji w świetle badań
The Preparation of Negotiations in the Light of Research
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 1999, z. 6, s. 125-134, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Negocjacje, Taktyki negocjacyjne, Analiza negocjacyjna, Badania ankietowe
Negotiations, Negotiating tactics, Negotiation analysis, Questionnaire survey
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu oraz w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Celem badań było: określenie sposobu postrzegania przez badanych struktury procesu negocjacyjnego i istnienia w jego ramach fazy przygotowania, ustalenie najbardziej typowych przejawów zachowań badanych na etapie przygotowania, udzielenie odpowiedzi na pytanie: na ile doświadczenie zawodowe i rodzaj prowadzonych negocjacji są czynnikami określającymi sposób postępowania w trakcie przygotowania rozmów.

The article presents result of poll, which took place in The High School of Management and Marketing and The High School of Insurance and Banking in Warsaw. The goal of the research was characterise structure of negotiation process. There were studied factors, which has an influence on negotiations: professional experience and type of negotiations.(M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1427-3500
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu