BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Schnotale-Bednarek Bożena
Title
Komercjalizacja z konwersją wierzytelności - szczególny przypadek komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego
Commercialization with Debts Conversion - Particular Case of Commercialization of a State-owned Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Makroekonomii, 1999, nr 4, s. 5-21
Keyword
Przekształcenia własnościowe, Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych, Prywatyzacja
Ownership transformations, Commercialization of state-owned enterprises, Privatisation
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem opracowania jest zagadnienie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego z konwersją wierzytelności na udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Skarbu Państwa i wierzycieli w świetle Ustawy z 30 sierpnia 1996 roku. Zaprezentowano ogólne zasady komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, następnie przedstawiono uwarunkowania, tryb i ewentualne konsekwencje mikro- i makroekonomiczne wynikające z komercjalizacji z konwersją wierzytelności.

The paper deals with the problem of transformation of state-owned enterprises into companies under Commercial Law in connection with the Law of August 30th, 1966 concerning commercialization and privatization of state-owned enterprises. The paper presents two kinds of commercialization following two different financial situations. The attention has been focused on commercialization with conversion of debts for shares in the adequately indebted, state-owned enterprise transformed into a company. It has acknowledged that the provisions of the Law of August 30th, in force since the April 8th this year, can help in reaching at least two important goals. They are: a) improvement of financial standing of the debtor by the conversion of debts and their partly redemption, b) denationalization, not only formal but also in fact, of the debtor by creating by the Treasury and the creditors a limited liability company. The reasoning contained in the presented paper has mainly a theoretical character because of non-existence of empirical materials describing the practical aspect of the commercialization with debts conversion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1429-2424
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu