BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miłaszewicz Danuta
Title
Aktywność inwestycyjna w Polsce po 1989 roku
Investment Activity in Poland after 1989
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Makroekonomii, 1999, nr 4, s. 63-83
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Struktura nakładów inwestycyjnych, Rola inwestycji w gospodarce, Finansowanie inwestycji
Direct investments, Structure of investment outlays, Role of investment in the economy, Investment financing
Note
Zsfg.
Abstract
Autorka skoncentrowała swoje rozważania wokół roli aktywności inwestycyjnej w rozwoju gospodarki polskiej. Przeanalizowała akumulacyjne bariery rozwoju gospodarki i dynamikę nakładów inwestycyjnych w latach 1990-1996.

The article examines the role of investment activity in Polish economy development. Accumulative barriers to economic development as well as dynamics of investment expenditures in the period 1990-1996 are analyzed. (A.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1429-2424
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu