BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubakowska Ksenia
Title
Czynniki ograniczające budżetowanie
The Factors Limiting the Budgeting
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1034, s. 29-36, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rachunkowość a controlling
Keyword
Budżetowanie, Budżet przedsiębiorstwa, Informacyjna funkcja controllingu
Budgeting, Budgets of enterprises, Information function of controlling
Note
summ.
Abstract
Czynniki ograniczające budżetowanie w przedsiębiorstwie zostały podzielone na dwie grupy. Do pierwszej grupy przyczyn zalicza się wady występujące wewnątrz systemu, tj. tkwiące w jego błędnych założeniach. Natomiast drugą grupę przyczyn stanowi niewłaściwy przebieg wdrażania procesu budżetowania.

There are many limiting factors in the process of budgeting. In the article the attempt of pointing out these factors is presented. The paper describes their classification and the main emphasis is put on the fact that these limiting factors vary in terms of the process of preparing and implementing the budgets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chadwick L., Rachunkowość dla niewtajemniczonych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
  2. Doyle D., Kontrola kosztów. Signum, Kraków 1996.
  3. Gierusz J., Ograniczenia systemu budżetowania, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000, nr ll.
  4. Kapłan R. S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  5. Nahotko S., Budżetowanie w warunkach ryzyka, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2001, nr 7.
  6. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, P WE, Warszawa 2003
  7. Świderska G.K., Olszewski K., Pielaszek M., Wpływ rachunku kosztów na proces budżetowania, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2001, nr 11.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu