BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajkowski Robert
Title
Powiązania funkcjonalne na rynku pośrednictwa w udzielaniu konsumpcyjnych kredytów bankowych oraz zasadność jego funkcjonowania w najbliższej przyszłości
Functional Connections at Consumptional Banks Credit Maintance Market and Rules of it's Functioning in the Nearest Future
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1034, s. 290-296, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rachunkowość a controlling
Keyword
Kredyt bankowy, Kredyt konsumpcyjny, Rynek usług bankowych
Bank credit, Consumer credit, Banking services market
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono przesłanki prawne funkcjonowania rynku pośrednictwa kredytowego oraz problemy organizacji i współzależności na rynku pośrednictwa w udzielaniu konsumpcyjnych kredytów bankowych.

This article brings forward legal premises which enabled functioning of credits maintance market in Poland. In next parts of this article we estimated a potential of this market as for giving credits, with indication of weaknesses in these calculations. Afterwards, basing on description of a typical procedure of credit contract on this market we made an attempt at describing fundamental connections deciding about it's uniqueness. Finally we ask about possible future of this market in the nearest future, after Polish accession to the European Union. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. http://euro.pap.com.pl/cgi-bin/wapp.pl?grupa=l l&ID=49293&lista=0, depesza PAP, Analitycy/ Polskie banki daleko za średnią europejską z 30 września 2003 r.
  2. http://www.stat.gov.pl/index.htm, raport: Sytuacja bytowa gospodarstw domowych w 2003 r. (w świetle wyników ankietowego badania warunków życia ludności).
  3. Krzyżkiewicz Z., Operacje bankowe. Rozliczenia krajowe i zagraniczne, Poltex, Warszawa 2003.
  4. „Puls Biznesu" z 13 stycznia 2003 r.
  5. „Puls Biznesu" z 8 stycznia 2002 r.
  6. „Rzeczpospolita" z 16 stycznia 2004 r.
  7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (DzU 2002 nr 72, poz. 665, z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu