BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Januszewska Małgorzata, Przeorek-Smyka Renata
Title
Atrakcyjność turystyczna obszaru Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
The Tourism Appeal of the Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Area
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003, nr 1000, s. 21-29, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej
Keyword
Atrakcyjność regionu, Atrakcyjność turystyczna
Regions attractiveness, Touristic attractiveness
Note
summ.
Country
Euroregion Nysa
Abstract
Celem opracowania jest próba oceny atrakcyjności turystycznej Euroregionu Nysa oraz weryfikacja wyników badań z rzeczywistymi wyborami turystów. Wskazanie poziomu atrakcyjności turystycznej powinno przyczynić się do aktywizacji rozwoju turystyki na tym obszarze m.in. poprzez wzrost inwestycji, w tym głównie turystycznych, pogłębienia znajomości potencjału oraz kreowania przyszłego popytu.

The article deals with the issue of geographic space tourism appeal study. It points to the methodology of research regarding this phenomenon and the role played by the correct recognition of the level of its diversity. The authors have also presented the tourism appeal evaluation of the three parts of "Neisse-Nisa-Nysa" Euroregion, as well as verified the obtained research results with the actual choices of tourists, which are reflected in the tourism movement taking place in the "Nysa" Euroregion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jedlińska M., Szubert-Zarzeczny U.: Gospodarka turystyczna. Wrocław: Wyd. AE 1994.
  2. Jędrzejczyk L: Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki. Katowice: Wyd. Śląsk 1995.
  3. Powiaty w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa. Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Czeski Urząd Statystyczny - Oddział w Libercu, Krajowy Urząd Statystyczny Wolnego Państwa Saksonii w Kamenz. Wrocław-Liberec-Kamenz 2000.
  4. Regionalne aspekty rozwoju turystyki. Red. G. Gołembski. Warszawa-Poz-nań: Wyd. Naukowe PWN 1999.
  5. Rocznik Statystyczny Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 1998 - podstawowe dane. Urząd Statystyczny w Jeleniej Górze, Czeski Urząd Statystyczny -Oddział w Libercu, Krajowy Urząd Statystyczny Wolnego Państwa Saksonii w Kamenz. Jelenia Góra-Liberec-Kamenz 1998.
  6. Statistische Grundinformationen uber die Kreise in der Euroregion Niesse-Nisa-Nysa fiir das Jahr 2000. Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen. Kamenz 2002.
  7. Strahl D.: Metody ekonometryczne w modelowaniu rozwoju przemysłu. Wrocław: Wyd. AE 1984.
  8. Strahl D., Walesiak M.: Normalizacja zmiennych w granicznym systemie referencyjnym. "Przegląd Statystyczny" 1997 nr 1.
  9. Strahl D., Walesiak M.: Normalizacja zmiennych w skali przedziałowej i ilorazowej w referencyjnym systemie granicznym. "Taksonomia" nr 3. Wrocław-Kraków-Jelenia Góra, PTS Sekcja Klasyfikacji i Analiz Danych 1998.
  10. Turystyka w Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa. Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Czeski Urząd Statystyczny, Przedstawicielstwo Okręgowe w Libercu, Krajowy Urząd Statystyczny Wolnego Państwa Saksonii w Kamenz. Wrocław-Liberec-Kamenz 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu