BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bogusławska Wiesława
Title
Polityka pieniężna w Polsce w latach 1989-1996
Monetary Policy in Poland during 1989-1996
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Makroekonomii, 1999, nr 4, s. 85-93
Keyword
Banki centralne, Podaż pieniądza, Kreowanie pieniądza, Polityka pieniężna
Central banks, Money supply, Create money, Monetary policy
Note
summ.
Company
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstract
Wszystkie strategie polityki pieniężnej mają na celu zapewnienie pieniężnej stabilności gospodarki. Co więcej, powinny one powodować zabezpieczenie przed pojawianiem się tendencji inflacyjnych i deflacyjnych oraz pomagać w zachowaniu równowagi bilansu płatniczego. Aby osiągnąć te cele istotne jest dostarczenie gospodarce odpowiedniej ilości pieniądza. Przedmiotem artykułu jest analiza czynników, które wpłynęły na kreację pieniądza w Polsce w latach 1989-1996.

All the strategies of monetary policy are aimed to provide monetary stability of the economy. Moreover they should also be conductive to prevent from occurring inflationary and deflationary tendencies and should help to preserve the balance of the payments. To obtain these purposes it is essential to supply the economy with appropriate amount of the money. So the subject of this article is the analysis of the factors that influenced the money creation in Poland in the period from 1989 to 1996. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1429-2424
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu