BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Byrka Katarzyna
Title
Instrumenty pochodne - kontrakty "futures" i "forward", jako jedna z metod zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym i stopy procentowej
Derivatives - Futures and Forward Contracts as one of Methods of Managing Exchange Rate and Interest Rate Risks
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Makroekonomii, 1999, nr 4, s. 111-137
Keyword
Instrumenty rynku kapitałowego, Instrumenty pochodne, Kontrakty futures, Kontrakty forward, Ryzyko stopy procentowej, Ryzyko kursowe
Capital market instruments, Derivatives, Futures contracts, Forward contracts, Interest rate risk, Exchange risk
Note
summ.
Abstract
Autor omawia najważniejsze cechy kontraktów "futures" i "forward". Dotyczy to wszystkich kontraktów "futures", począwszy od finansowych takich jak: kontrakty na indeksy giełdowe, stopy procentowe i kursy walutowe aż po kontrakty na towary rolne i metale szlachetne. Prezentuje również formułę szacowania finansowych transakcji przyszłościowych: model kosztu nabycia. Model ten tak określa ceny "futures", że nie ma możliwości arbitrażu. Ponadto przedstawia kontrakty "futures" i "forward" zawierane na rynku polskim.

This article introduces the essential features of futures and forward contracts. It applies to all types of futures, from financial futures such as those on stock indices, interest rate instruments, and foreign exchange, to agricultural and precious metal features such wheat and gold. There was also presented the valuation formula for financial futures: the cost of carry model. Financial futures must be priced so that no arbitrage opportunities arise. The cost of carry model thus determines futures prices so that there are no such opportunities. The article also tells about futures and forward contracts that are available on Polish market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1429-2424
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu