BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biesaga-Słomczewska Jadwiga E.
Title
Marketingowe zarządzanie czynnikiem ludzkim w konfrontacji z praktyką
Marketing Management of Human Factor in Confrontation with Practise
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 313-320, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Marketing personalny, Polityka personalna, Zwolnienia monitorowane, Outsourcing
Human Resources Management (HRM), Personnel marketing, Personnel policy, Outplacement, Outsourcing
Note
summ.
Abstract
Autorka, konfrontując teorię marketingowego zarządzania czynnikiem ludzkim z praktyką, stara się odpowiedzieć na pytanie: jak zarządzać ludźmi w organizacji, by z biernych podmiotów przekształcić ich w potencjał zdolny do tworzenia nowych wartości. Przedstawiona też została kwestia marketingu personalnego a outplacementu i outsourcingu.

Implementation of personnel marketing requires consequent activities in building appropria relations between an employee and an employer and in creating organisational culture strategically favouring Human Resources Management. Is it possible in today's market environment? The author outlines two tendencies in organisation management: outplacement and outsourcing - in the context of personnel marketing. She also illustrates some of the disadvantageous aspects of their usage. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brzezińska E., Paszkowska-Rogacz A., Kształtowanie relacji pracowniczych, Polsko--Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2000, s. 66.
  2. Chylewska J., Zaangażowanie pracowników a wyniki firmy, „Manager" 2002, nr 11, s. 49.
  3. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996, s. 58-59.
  4. Rządca R. A., Negocjacje w interesach, PWE, Warszawa 2003, s. 39.
  5. Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001, s. 13.
  6. Wański T., Górska E., Indywidualny outplacement, „Manager" 2003, nr 6.
  7. Zbiegień-Maciąg L., Ile w dziale, ile w agencji, „Personel" 2001, nr 20.
  8. Zbiegień-Maciąg L., Pracownik nasz klient, "Personel" 2000, nr 7.
  9. Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - postęp, zastój, regres, „Personel" B, nr 15.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu