BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarska-Olejniczak Dorota, Woźniczka Jarosław, Wrona Sylwia
Title
Marketing a technologia: szanse i zagrożenia
Marketing and Technology - Opportunities and Threats
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2004, t. 179, cz. 1, s. 439-446, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Keyword
Marketing, Innowacje techniczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie marketingowe
Marketing, Technical innovations, Enterprise management, Marketing management
Note
summ.
Abstract
Autorzy omawiają szanse i zagrożenia, a także związki istniejące pomiędzy marketingiem a technologią. Wykorzystywanie szeroko rozumianej technologii jest dla marketingu nie tylko korzystne, ale i coraz częściej nieodzowne. Należy jednak pamiętać, iż marketingowi grozi szereg niebezpieczeństw związanych z rozwojem, wszechobecnością, a jednocześnie awaryjnością technologii, i nie są to jedynie zagrożenia o charakterze konkurencyjnym.

Technology has enormous impact on marketing management today. It influences shape of every marketing-mix, is a cornerstone of business strategy and serves as a competitive tool. It's engaged in all modern marketing concepts, as relationship marketing (CRM), direct marketing (e-commerce) or quality management (TQM). But it can't be said only about positive connections between technology and marketing. Technology can be a cause of serious problems for both customers and companies. The authors present the most important opportunities and threats which emerge in multiple areas of technology and marketing encounters. They support them with numerous examples of companies and market events.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. D'Aveni R., The empire strikes back: Contrrevolutionary strategies for industry leaders, „Harvard Business Review" 2002, listopad, s. 66-74.
  2. Fournier S., Dobscha S., Mick D. G., Jak zapobiec przedwczesnej śmierci marketingu relacyjnego, „Harvard Business Review Polska" 2003, sierpień, s. 80-87.
  3. „Internet" 2003, nr 5, s. 22.
  4. Łuczyk A., Nie daj się złapać w sieć, „Internet" 2003, nr 6, s. 52-55.
  5. Ross J. W., Weil P., Sześć decyzji dotyczących systemów informatycznych, których nie powinni podejmować pracownicy działów IT, „Harvard Business Review Polska" 2003, czerwiec, s. 100-109.
  6. Slywotzky A. J., Wise R., Kryzys wzrostu i jak go pokonać, „Harvard Business Review Polska" 2003, marzec, s. 101-114.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu