BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajder Mirosław
Title
Metody syntezy i analizy szybkich sieci metropolitarnych
Methods of Synthesis and Analysis of Quick Metropolitan Networks
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1997, R. 1, nr 1, s. 11-26, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Informatyka, Sieci komputerowe
Information science, Computer networks
Note
summ.
Abstract
Artykuł przedstawia następujące zagadnienia: definicję podstawowych parametrów charakteryzujących opóźnienia i przeciążenia sieci; analizę źródeł powstawania przeciążeń w sieciach; analizę podstawowych opóźnień występujących w sieciach komputerowych; wybrane metody analizy, metody stacjonarnego rozłożenia stanów; teoretyczne określenie zależności wielkości opóźnień od ilości aktywnych stacji wraz z porównaniem z wynikami doświadczeń empirycznych; teoretyczne określenie średniej przepustowości sieci w funkcji ilości aktywnych stacji wraz z porównaniem z wynikami doświadczeń empirycznych oraz teoretyczne określenie zależności opóźnienia od współczynnika przeciążenia.

The paper present the following issues: the analysis of the source of overloading networks, the analysis of basic delays occurring in computer networks, a shortened presentation of same methods of analysis, a detailed description of a method of stationary state distribution; a theoretical definition of dependence between a quantity of delays and a qumantity of active stations, comparing them with the results of empitical experiments; a theoretical description of a network flow capacity comparing it with the results of empirical experiments; theoretical description of dependence between a delay and an overload factor. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu