BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwińska Elżbieta
Title
Program nauczania przedmiotu finanse przedsiębiorstwa
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (1), 1995, nr 693, s. 237-244
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Wyższe szkoły ekonomiczne, Programy studiów, Finanse
Higher education, Higher economic schools, Higher education curriculum, Finance
Company
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Abstract
Przedstawiono program nauczania przedmiotu finanse przedsiębiorstwa na wszystkich kierunkach studiów Wydziału Ekonomii i Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przedstawiono go wraz z tematycznie mu bliskimi obowiązkowymi przedmiotami kierunkowymi i z dopełniającymi go obowiązkowymi przedmiotami specjalizacyjnymi na specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw tego kierunku.

The paper presents finance of the firm programme applied in all branches of study in Poznan University of Economics' Faculty of Economics and Faculty of Management as well as other topics taught to undergraduates pursuing a finance and accountancy specialization. (A.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: SKP 1993.
  2. Ickiewicz J.: Strategia finansowa przedsiębiorstwa. Studia Finansowo-Bankowe, Szkoła Główna Handlowa. Warszawa: Poltext 1993.
  3. Kruczalak K.: Działalność gospodarcza w formie spółki prawa handlowego i cywilnego. Gdańsk: LEX 1991.
  4. Pietrewicz M.: Polityka fiskalna. Szkoła Główna Handlowa. Warszawa: Poltext 1993.
  5. Brealey R., Myers S.: Principles of Corporate Finance. New York: Mc Graw Hill Book Company 1984.
  6. Davis E.W., Pointon J.: Finance and the Firm. Oxford: University Press 1994.
  7. Neveu R.P.: Fundamentals of Managerial Finance. South-Western Publishing Co 1985.
  8. Schall L.D., Haley Ch.W.: Introduction to Financial Management. New York: Mc Graw Hill Book Company 1980.
  9. Siegel G.S., Shim J.K., Hartman W.S.: Przewodnik po finansach. tłum. z ang. pod red. Z. Czerwiński. Warszawa: PWN 1995.
  10. Gasza R., Kalinowski S., Mizerka J., Skowroński A.: Finanse przedsiębiorstwa w przykładach i zadaniach. Poznań: AE 1994.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu