BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ronka-Chmielowiec Wanda
Title
Przygotowanie kadr dla ubezpieczeń w gospodarce rynkowej (propozycje)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (1), 1995, nr 693, s. 249-251
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Wyższe szkoły ekonomiczne, Programy studiów, Ubezpieczenia, Finanse
Higher education, Higher economic schools, Higher education curriculum, Insurances, Finance
Abstract
Przedstawiono program nauczania specjalności zarządzanie finansami i ubezpieczenia dla studentów w ramach kierunku finanse i bankowość na Wydziale Zarządzania i Informatyki AE we Wrocławiu.

The article examines the financial management and insurance syllabus for students with finance and banking specialization taught on Wroclaw University of Economics' Faculty of Management and Computer Science. (A.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu