BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wołek Stanisław
Title
Wielodostęp do sieciowych baz danych
Multi-access to Network Databases
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1997, R. 1, nr 1, s. 65-74, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Informatyka, Bazy danych, Sieci komputerowe
Information science, Databases, Computer networks
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono problemy występujące w realizacji sieciowych scentralizowanych baz danych przy równoczesnym dostępie do nich wielu użytkowników. Opisano metody blokad dostępu do rekordów lub plików danych jako jedna z mozliwości rozwiązywania problemów wielodostępu. Przedstawiono zasady przetwarzania transakcyjnego, zilustrowane przykładem programu z jego zastosowaniem.

Problems which appear when realising network centralised data basis with a simultaneous access to the recordings or data files are presented as one possibility of solving the problems of multi-access. The rules of transaction processing are presented, and illustrated on an example program and its aplication. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu