BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bobran Krzysztof, Jacek Robert, Stręciwilk Wiesław
Title
Metody dostępu do baz danych z wykorzystaniem techniki WWW
Methods of Reaching Databases wich the Use of the WWW Technique
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1997, R. 1, nr 1, s. 133-146, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Informatyka, Bazy danych, Internet, Sieci komputerowe
Information science, Databases, Internet, Computer networks
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę związaną z konstruowaniem aplikacji baz danych udostępniajacych swe zasoby za pomocą techniki WWW w sieciach Intranet i Internet. Zaprezentowano możliwe warianty architektury serwerów WWW pozwalających na prezentację informacji przechowywanych w bazach danych oraz na generowanie zapytań do bazy z poziomu przeglądarki WWW. Wskazano na zalety stosowania serwerów zintegrowanych. W przypadku aplikacji internetowych szczególną rolę odgrywa zabezpieczenie danych przed niepowołanym dostępem oraz umyślnym uszkodzeniem. Przedstawiono możliwe metody ochrony danych przez zastosowanie specyficznych konfiguracji systemów komputerowych oraz zastosowanie rozszerzeń dla standardowego protokołu transmisji HTTP.

In this work we present the problems connected with the issue of constructing data base applications available by means of WWW technology in Intranet and Internet networks. We present the possible variants of a WWW server architecture, allowing to present the information stored in data basis and to generate questions to a base from the level of a WWW previewer. We indicate the advantages of employing integrated servers. In case of Internet applications, a protection of data from an undesirable access and deliberate impairment plays an important part. We present the possible methods of data protection by using specific configuration of computer systems and applying the extension for a standard protocol of transmission HTTP. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu