BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dodonov Alexander G., Kuznetsova Maria G., Gorbachik Elena S.
Title
Information Security Solutions in Computer Networks
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1997, R. 1, nr 1, s. 129-132
Keyword
Sieci komputerowe, Informatyka, Ochrona danych komputerowych
Computer networks, Information science, Computer data protection
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono praktyczną realizację wymagań bezpieczeństwa informacji, stawianych przez Rządowy Zintegrowany System Analityczny dla Awaryjnego Zarządzania. System ma strukturę hierarhialną, kilka poziomów odpowiedzialności, źródła krytycznych informacji. Wyszczególniono zasady budowy modelu informacji, ścieżek informacyjnych, zasad interkomunikacji i nowej technologii bezpiecznych operacji z dostępem do źródła informacji.

In report we also discuss the practical realization of information security demands for the Government Integrated Analytic System for Emergency Management. The system has a hierarchical structure, some levels of responsability, critical information resources. We specify the principles of building the adequate information model, information tracks, rules of intercommunication, new technology of securce operation with the information resource. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu