BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaskuła Bolesław
Title
Wieloaspektowość stosowania systemów i sieci komputerowych
Many Aspects of Using Computer Systems and Networks
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1997, R. 1, nr 1, s. 161-178
Keyword
Informatyka, Sieci komputerowe
Information science, Computer networks
Note
summ.
Abstract
Pomiędzy człowiekiem a urządzeniem technicznym zauważalna jest coraz częściej więź emocjonalna przypominająca stosunki charakteryzujące partnerów lub częściej przeciwników. Komputer na dzień dzisiejszy w wielu przypadkach zaliczany jest do tej drugiej grupy. Przyczyn takiego stanu rzeczy poszukiwać należy w nie zauważaniu wieloaspektowego charakteru procesu infokomputeryzacji społeczeństwa industrialnego. Problematyce tej jest poświęcony ten artykuł.

A new civilisation, which comes together with a stage of information society, can become even more antihuman than the civilisation of industrial society. A development of infocomputerization makes new, and sometimes unknown demands in the sphere of professional work. These conditions became the basis of a new attitude to a modern technology, which is presented by computers and computer networks. Between a man and technical devices some kind of emotional bonds can be noticed, reminding relations characteristic for partners or very often (unfortunately) adversaries. Man divided technical objects on those giving him satisfaction and those which are despised. At present, in many cases a computer is ranked among the second group, The reason for such a situation is not noticing many aspects of infocomputarization processes. Our article deals with the problems connected with this issue. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu