BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotliński Artur, Piekarski Maciej
Title
Unia Europejska - szansa czy zagrożenie dla polskich firm budowlanych?
European Union - Opportunity or Threat for Polish Building Industry?
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1046, s. 172-181, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Szanse i zagrożenia rynkowe przedsiębiorstw polskich w kontekście procesów integracyjnych
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Budownictwo, Usługi budowlane, Przedsiębiorstwo budowlane
Poland's economic integration with the EU, Construction sector, Construction services, Construction company
Note
summ.
Abstract
Omówiono skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dla polskich firm budowlanych. Przedstawiono korzyści i koszty związane z adaptacją polskiego systemu norm do systemu normalizacji w Unii Europejskiej.

In the paper the authors discribed opportunities and threats appearing during process of opening European building sector. Especially the article focuses on consequences of unification of norms and standards in field of building industry. Finally theres showed the significance of the sector of small and middle companies on common building market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biuletyn Informacyjny Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej 2003, nr 4.
  2. MGPiPS, Departament Polityki Przemysłowej.
  3. Olesiński Z., Szplit A., Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2004.
  4. Rezolucja Rady Europejskiej z 7 maja 1985 r.
  5. Strony internetowe Głównego Urzędu Statystycznego.
  6. Strona internetowa www.nbpportal.pl,
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu