BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Verlan Anatoly F., Tikhonchuk Sergey T.
Title
Recovering Dynamic Distortions on Output of Channel Transmitted Continuous Signals
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1997, R. 1, nr 1, s. 189-194
Keyword
Informatyka, Oprogramowanie komputerowe, Programy komputerowe
Information science, Computer software, Computer programs
Note
summ.
Abstract
W artykule zajęto się algorytmami odtwarzającymi sygnały, podatne na znaczne dynamiczne zakłócenia w kanałach transmitujących ciągłe sygnały, w warunkach dostępności dźwięku. Autorzy udowadniają, że zastosowanie rozwiniętych algorytmów filtracji cyfrowej umożliwia unikanie niestabilnej operacji odwrócenia operatora tunelu. Dla utrzymania stabilności zaproponowanego rozwiązania problemu, w celu maksymalnego wykorzystania dodatkowych apriorycznych informacji o potrzebnym sygnale i o regulacji dźwięku użyte zostały metody niewłaściwie sformułowanych problemów. Zaprezentowane zostały również niektóre rezultaty eksperymentów komputerowych.

Signal restoring algorithms, subjected to essential dynamic distortions in channels transmitting continuous signals in condittions of noise availability are considered in this paper. It is show, that the application of developed algorithms digital filtration made possible to avoid unstable operation of operator inversion of the channel. For maintenance stability of the delivered problem solution with the purpose of maximum use additional apriory information on required signal and noise regularization methods of ill posed problems are used. Some results of computer experiments are shown. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu