BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędruchniewicz Andrzej
Title
Efektywność restrukturyzacji przedsiębiorstw cukrowniczych
Efficiency of Sugar Industry Restructuring
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2002, T. 4, z. 4, s. 71-75, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Przemysł cukrowniczy, Sytuacja gospodarcza, Efektywność przedsiębiorstwa
Restructuring of enterprises, Sugar industry, Economic situation, Enterprise effectiveness
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autor przedstawił zmiany wpływające na restrukturyzację przedsiębiorstw cukrowniczych, a wykorzystując wskaźniki rentowności i sprawności działania przedstawił sytuację finansowo-ekonomiczną cukrowni prywatnych i Skarbu Państwa.

In Poland, the sugar industry was not subject to extent privatisation. Instead, it was decided about the commercialisation of the industry. As the sector organisation concerns, instead of market driven forces, the detailed state regulations were applied. As an effect of the sugar law adoption, the competition between sugar refineries was strictly limited. An analysis of efficiency ratios in the years 1995-2000 shows that private sugar refineries are doing better than ¡heir state-held counterparts. But in general, the tendency in financial results appears to be unfavourable. Operational ratios, obtained for the same period, also indicate that the operation of private sector is more effective comparing with the state one. Unfortunately, this efficiency is not high too. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Wasniewski T., Wersty B. (1995): Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
  2. Pelka B. (1992): Polityka przemysłowa, strategie i restrukturyzacja przedsiębiorstw. Orgmasz, Warszawa.
  3. Raporty o przekształceniach własnościowych (1996-2001), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa.
  4. Surdykowska S. T. (1998): Prywatyzacja. PWN, Warszawa.
  5. Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym, Dz. U. 1994, nr 89, poz. 473.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu