BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świerzowicz Janusz
Title
Architektury baz danych i ich wpływ na wydajność systemów informatycznych
Database Architecture Influence on Information Systems Productivity
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1997, R. 1, nr 1, s. 195-206, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Informatyka, Bazy danych, Oprogramowanie komputerowe
Information science, Databases, Computer software
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wymagania przy projektowaniu zarządzania bazami danych. Przedstawiono architektury logiczne i fizyczne tych systemów, dokonano charakterystyki systemów w architekturze klient-serwer oraz podano przykładowe klasy rozwiązań. Omówiono architektury równoległych systemów zarządzania bazami danych oraz pokazano przykładowe realizacje zadań.

In this article we present the requirements of projecting the system of data base management. Logical and physical architectures of these systems are described, a system characteristic in a client-server architecture is accomplished, and the example solutions are presented. Also, the architecture of parallel management systems of data base is discussed and the example task accomplishment is presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu