BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paszczyński Stanisław, Ptasznik Grzegorz
Title
System narzędzi do oceny jakości obrazu cyfrowego
The System of Tools for Digital Image Quality Estimation
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1997, R. 1, nr 1, s. 231-252, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Informatyka, Oprogramowanie komputerowe, Programy komputerowe, Obrazy cyfrowe
Information science, Computer software, Computer programs, Digital images
Note
summ.
Abstract
W pracy przedstawiono problem poprawy jakości obrazu za pomocą algorytmu wirującego sąsiedztwa oraz doboru jego parametrów na podstawie specjalnie w tym celu napisanego programu oceniającego jakość obrazu. W skład omawianego tematu weszła analiza histogramu (wyznaczanie jakości, kontrastu i jego średniego nachylenia), Detekcja krawędzi przedmiotów, wyrównanie histogramu, dodanie szumu do obrazu, co pozwala na ocenę skuteczności jego usuwania przez filtr metodą porównania parametrów obrazów: z szumem, bez szumu oraz obrazu z szumem poprawionego za pomocą filtru.

Problem of image quality enhancement, by rotating neighbourhood algorithm and way of setting its input parameters using program for image quality estimation. Thesis includes histogram analyse (computing brightness, contrast, average stope), objects edges detection, histogram equalisation, adding noise to image, what makes possible estimation of filter efficiency by comparing parameters of: noised image, image without noise, noised image after processing by filter. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu