BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golik Danuta (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem konkurencyjności przemysłu rolno-spożywczego
Foreign Direct Investment in Poland with Particular Emphasis on the Competitiveness of Food Industry
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 651, s. 39-48, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Konkurencyjność gospodarki, Przemysł spożywczy
Foreign investment, Direct investments, Economy competitiveness, Food industry
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu przeprowadzono rozważania na temat stanu i kierunków rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, z uwzględnieniem inwestycji zagranicznych w przemyśle rolno-spożywczym. Starano się pokazać, jaki wpływ wywarły one na polską gospodarkę, oraz na poprawę konkurencyjności przemysłu spożywczego w perspektywie integracji z UE.

This article addresses the issue of foreign direct investment in Poland with particular emphasis on investments in the food industry. The author discusses the size and scope of actual foreign direct investments in the food industry and the role of direct investment in the growth of competitiveness of the Polish food industry. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Drozdż J., Kierunki i poziom inwestowania w przemyśle spożywczym, „Przemysł Spożywczy" 2002, nr 5.
  2. Garlińska G., Nie stracić szansy, „Nowe Życie Gospodarcze'" 2002, nr 18. Dodatek.
  3. Makowiecki M., Koniunktura dla małych, „Nowe Życie Gospodarcze" 2002, nr 20.
  4. Olszewska B., Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w gospodarce polskiej w okresie transformacji [w:[ Rozwój gospodarki polskiej i rosyjskiej. Stan i perspektywy, pod red. S. Kiełczewskiego i B. Olszewskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 920, Wrocław 2002.
  5. Pilarska C., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Korzyści i zagrożenia w kontekście integracji Polski z Unią Europejską fv:| Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, pod red. S. Lisa, AE w Krakowie, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie, Kraków-Tarnów 2000.
  6. Urban S., Rola przemysłu rolno-spożywczego w kształtowaniu jakości życia współczesnych Polaków |w:] Rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia, pod red. S- Urbana, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2001, nr 901.
  7. Zięba S., Miejsce i rola inwestycji zagranicznych w polskim przemyśle rolno-spożywczy m, „Przemysł Spożywczy" 2002, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu