BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Petrov Vyacheslav V., Kosheshkurt Vasyly I., Monastyretskii Nikolay G.
Title
Problems of Large Volume Computer Information Transmission
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1997, R. 1, nr 1, s. 271-278, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Informatyka, Programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe, Usługi informacyjne
Information science, Computer programs, Computer software, Information services
Note
summ.
Abstract
Przedstawiona została analiza nagłego wzrostu przepływu informacji w sferach ekonomii, biznesu i nauki. Ukazane są perspektywiczne sposoby rozwiązywania problemów związanych z usługami informatycznymi na obszarze danych państw, regionów lub grup państw. Opisano VSE-VSIM, pierwszą na świecie technologię elektronicznej komputerowej gazety. Zilustrowano znaczenie informacji strukturalnej i dynamikę rozwoju informacji w przeciągu lat.

The analysis of a skyrocketing grow of information flows in economical, business and scientific spheres is adduced. Proceed from this the perspective ways of solving a problems of information service in the limit of individual countries and also in regions or group of countries are shown. The VSE-VSIM first in the world electronic computer newspaper technology is described. The structure information amount and the session blocks of information grow dynamics in years are illustrated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu