BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Loutskii Georgy, Rusanova Olga
Title
Heuristic Mapping and Scheduling Algorithm for Distributed Memory Systems
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1997, R. 1, nr 1, s. 253-263, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Informatyka, Oprogramowanie komputerowe, Programy komputerowe
Information science, Computer software, Computer programs
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano heurystyczny algorytm odwzorowywania i szeregowania dla systemów rozproszonej pamięci o dowolnych topologiach. Rozpatrzono ten algorytm jako złożenie dwóch faz: tworzenie kolejki procesu i procedury przyporządkowania. Zaproponowano nowe podejście do rozwiązywania obu faz. Algorytm ten może być użyty do zwiększania efektywności statystycznego, dynamicznego przyporządkowania i wysoko-poziomowej syntezy systemów rozproszonej pamięci.

A heuristic mapping and scheduling algorithm for distributed memory systems with any topologies is presented. We consider this algorithm as a complex of two stages: process queue formation and assignment procedure. A new approach of both stages solving is proposed. Our algorithm can be used to increase efficiency of static, dynamic scheduling and high-level synthesis of distributed memory systems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu