BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Verlan Anatoly F., Kontreras D. E., Tikhonchuk Sergey T.
Title
Integral Equation Toolbox - Programs Set for Solution of Integral Equations in Matlab
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1997, R. 1, nr 1, s. 263-268, bibliogr. 1 poz.
Keyword
Informatyka, Programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe
Information science, Computer programs, Computer software
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowana została ramka narzędziowa równania całkowego. Zadaniem pakietu jest rozwiązywanie 1-go i 2-go rodzaju równań całkowych Volterra, 1., 2., 3. rodzaju równań Fredholma, jak również równań rózniczkowych Voltera i Fredholma 1. stopnia, takich jak zwijanie. Programy pakietu realizowane są metodą kwadratur i metodami regularyzacji Tikhonowa i Friedmana.

Integral equation toolbox is developed. The package is intended for a solution of integral equations Volterra of the 1-st and 2-nd kind, Fredholm 1-st, 2-nd and 3-rd kind and also integral equations Volterra and Fredholm of the 1-st kind such as a convolution. The programs of a package are realized a method of quadratures, methods of a regularization Tikhonov and Friedman. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu