BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Melnyk Anatoly, Jatsoura Vasily
Title
Discrete Fourier Transform Culculation Using Tabele-algorithmic Method
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1997, R. 1, nr 1, s. 311-320, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Informatyka, Oprogramowanie komputerowe, Programy komputerowe, Transformacja Fouriera
Information science, Computer software, Computer programs, Fourier Transform
Note
summ.
Abstract
W pracy autorzy rozważają zastosowanie wyspecjalizowanych procesów opartych na algorytmicznej metodzie mnożenia. DFT dyskretna transformata Fouriera jest jedną z najczęściej używanych operacji do rozwiązywania zadań cyfrowego przetwarzania sygnałów. Większość zadań musi być wykonywana w określonym czasie, co w większości przypadków jest możliwe tylko przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych procesorów o dużej szybkości. Zawarta jest również ich ocena i rezultaty sumy kalkulacji operacyjnej części sprzętu komputerowego.

The Discrete Fourier Transform (DFT) is one of the most frequently used operations in solving digital signal processing tasks. The majority of tasks have to perform this operation in a real time, which in most cases, is possible only with high-speed specialised processors. In this paper the implementation of such specialised processors, based on a table-algorithmic method, is considered, and the results of the amount calculations of their operational part of hardware are presented. We also consider the evaluation of specialised processors based on a table algorithmic method velocity and present N-point DFT computation latency time results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu