BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Loutskii Georgy, Simonenko Valery
Title
Algorithm for Job Scheduling in Heterogeneous Parallel Systems
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1997, R. 1, nr 1, s. 279-291, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Informatyka, Oprogramowanie komputerowe, Programy komputerowe
Information science, Computer software, Computer programs
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono nowe podejście do rozwiązania problemu związanego z szeregowaniem pracy w równoległych systemach heterogenicznych. Wprowadzono klasyfikację danego problemu związanego z szeregowaniem pracy poprzez heterogeniczność systemu, z punktu widzenia programu planującego. Zgodnie z tą analizą zaproponowano nową strategię szeregowania w tak zwanych "Czysto-Heterogenicznych" systemach.

This paper presents a new approach to solve the problem of job schedulling in parallel heterogeneous systems. We introduce a classification for a given job schedulingproblem by the heterogeneity of the systems, from the view of the schedulers' eyes. Then, according to this analysis, a new scheduling strategy for so-called "Strictly-Hetrogeneous" systems is proposed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu