BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuts Natalia E.
Title
Methods of increasing efficiency of systolic structures for dynamic spectral analysis
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1997, R. 1, nr 1, s. 333-344, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Informatyka, Technologia systemów informacyjnych, Transformacja Fouriera
Information science, Information systems technology, Fourier Transform
Note
summ.
Abstract
W artykule rozpatrzono kilka struktur dla dynamicznej spektralnej analizy, ze stałymi i zmiennymi czynnikami przesuwania okien, oparte na matrycowych i liniowych układach systolicznych. Artykuł przedstawia optymalne zastosowanie STFT (krótkoczasowa transformata Fouriera) dla każdej ramki na podstawie DFT (dyskretna transformata Fouriera) w układzie systolicznym (SA) i analizuje efektywne wykorzystanie układu systolicznego. Przestudiowane zostały dwie metody wprowadzania danych: seryjna i równoległa.

Several structures for a dynamic spectral analysis, with constans and variable window shift factors, based on a matrix and linear systolic arrays have been investigated in this article. The article studies an optimal implementation of STFT (Short Time Fourier Transform) for each frame on the basis of DFT (discrete Fourier transform) on a systolic array (SA) and analyses the efficient utilisation of a systolic array. Two methods of loading the data: serial and parallel have been studies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu