BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowski Franciszek, Pieczonka Sławomir
Title
Analiza porównawcza złożoności czasowych i sprzętowych systolicznych układów mnożących bazujących na algebrze Boole`a i ciałach Galois
Comparative Analysis of Time and Equipment Complexity of Systolic Systems of Multiplication, Based on Boole Algebra and Galois Bodies
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1997, R. 1, nr 1, s. 321-332, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Informatyka, Technologia systemów informacyjnych
Information science, Information systems technology
Note
summ.
Abstract
Artykuł dotyczy analizy porównawczej złożoności czasowych i sprzętowych klasycznych systolicznych układów mnożących bazujących na algebrze Boole`a i ciałach Galois. Przeprowadzona analiza ze względu na długość słowa pokazuje, że wczesne relacje bazujące na algebrze Boole`a charakteryzowały się dużą złożonością czasową w porównaniu z realizacjami GF(2N). Jednakże w ostatnich latach realizacje te są porównywalne pod względem złożoności czasowej i sprzętowej.

This article deals with the comparative analysis of time and equipment complexity of classical systolic systems of multiplication based on Boole algebra and Galois fields. A conducted analysis, taking into account a word-length shows that early realisations based on Boole algebra were typified by a large time complexity in comparison with GF(2n). However, in recent years these realisations are comparable in respect of time and equipment complexity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Cited by
Show
ISSN
1429-5237
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu