BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kudełko Joanna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Matuszkiewicz Tadeusz
Title
Ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego
Evaluation of the Financial Condition of Local Government Units in the Podkarpackie Voivodship
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 651, s. 91-114, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Samorząd terytorialny, Budżet lokalny
Public finance, Local government, Local budget
Note
summ.
Country
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstract
Zadaniem opracowania jest dokonanie oceny sytuacji finansowej sektora samorządowego w województwie podkarpackim w latach 1999-2001. W pracy przeprowadzono analizę zamian zachodzących w obrębie budżetów jednostek samorządowych województwa podkarpackiego na tle tendencji ogólnopolskich.

The decentralisation of state structures and the concomitant decentralization of competencies and public finances are significant elements of the systemic transformation under way in Poland. Measures undertaken in this regard are aimed at increasing management effectiveness at the regional, sub-regional and local levels. The new structure of the local government finance system should also make it possible for stale and local governments to conduct effective regional policy. The goal of this article is to show how the new local government finance system functioned between 1999 and 2001 based on the example of the Podkarpackie Voivodship. The authors depict the trends observed in the size and structure of local government budgets. The article contains a study on the changes and structure of budget revenues and expenditures of local governments in the Podkarpackie Voivodship and compares these to the country as a whole. The authors also analyse the budget balance figures from each tier of local government and the amount of debt held. Based on the research, the authors draw conclusions about the stale of finances of local governments in the Podkarpackie Voivodship. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 302, 0
Bibliography
Show
  1. Bożek K., Budżety samorządu terytorialnego na przykładzie województwa małopolskiego, „Samorząd Terytorialny" 2001, nr 6.
  2. Gajl W., Finanse i gospodarka lokalna na świecie, PWE, Warszawa 1993.
  3. Kosck-Wojnar M., Surówka K., Finansowanie deficytu budżetowego a problem granic zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce [w:] Samorząd terytorialny. Zadania-gospodarka-rozwój, pod red. A. Harańczyk, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2001.
  4. Kosck-Wojnar M., Surówka K., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
  5. Owsiak S., Finanse publiczne-teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  6. Patrzałck L., Finanse samorządowe, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu