BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koszewski Radosław
Title
Podstawowe problemy handlu pomiędzy Polską i USA
Basic Problems in Trade Between Poland and the USA
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999, nr 836, s. 200-208
Keyword
Handel zagraniczny, Wymiana handlowa
Foreign trade, Trade exchange
Country
Polska, Stany Zjednoczone Ameryki
Poland, United States of America (USA)
Abstract
Stany Zjednoczone Ameryki są najważniejszym pozaeuropejskim partnerem handlowym Polski. Autor omawiając przeszkody charakterystyczne dla wymiany handlowej z USA dzieli je na zewnętrzne i wewnętrzne. Do zewnętrznych, niezależnych od polskich eksporterów, zalicza m.in. kształtowanie się kursu NLP-USD, konkurencję eksporterów innych państw. Do wewnętrznych według autora należy brak doświadczenia polskich przedsiębiorców w eksporcie do USA oraz niewystarczający kapitał finansowy.

The United States of America is Poland's the most important non-European trade partner. The author distinguishes between internal and external obstacles in the Poland - USA trade. The external problems, independent of Polish exporters, are: the PLN-USD exchange rate,competition from other countries' exporters. Among the internal problems there are the lack of experience on the side of Polish entrepreneurs in exporting to the USA, and insufficient financial resources.(JW)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu