BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwińska-Kayzer Dorota
Title
Czynniki kształtujące skłonność do realizacji inwestycji w gospodarstwach domowych rolników indywidualnych
Influence Factors on Susceptibility to Investing of the Households of Polish Private Farmers
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 1, s. 12-15, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Ekonomika rolnictwa, Inwestycje w rolnictwie, Gospodarstwa rolne
Agricultural economics, Investments in agriculture, Arable farm
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podjęto próbę określenia czynników wpływających na decyzje inwestycyjne rolników indywidualnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że na decyzje realizacji inwestycji w gospodarstwach domowych rolników indywidualnych mają wpływ: wielkość gospodarstwa, wykształcenie rolnika, opinia rolnika na temat przyszłego prowadzenia gospodarstwa, realizacja inwestycji w gospodarstwie rolnym oraz sfinansowanie jej kapitałem obcym. (oryg. streszcz.)

On the undertaken decision influent a lot of different factors, among the other: resource of own capital, age and education of decedent, kind and size of planned investment, act. In this paper take a trial of identification of factors which influent on the investment decision of private farmers. The researches showed, that on the decision influent: size of farm, farmer education, farmer's opinion on the future of farm, realisation of investments in farm and their finance by out of farm capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Czerwińska-Kayzer D. (2002): Czynniki wpływające na decyzje wyboru źródła finansowania inwestycji w gospodarstwach indywidualnych. Roczniki Naukowe SERIA, tom IV, Zeszyt 4, Warszawa-Bydgoszcz, s. 16-20.
  2. Goraj L. (1999): Wyniki ekonomiczne gospodarstw indywidualnych w latach 1997-1998. Analiza produkcyjno-ekono-micznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w roku 1998. lERiGŻ, Warszawa, s. 242-256.
  3. Kowalak Z. (1983): Ćwiczenia z ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, s. 8-9.
  4. Nowak E. (1998): Prognozowanie gospodarcze - metody, modele, zastosowania, przykłady. Prognozowanie w gospodarce. Prognozowanie zjawisk ekonomicznych. Agencja wydawnicza Placet, Warszawa, s. 139-144.
  5. Oszmiańska M. (2002): Wprowadzanie innowacji w rodzinnych gospodarstwach rolnych w gminie Bicrutów. Roczniki Naukowe SERiA, tom IV, Zeszyt 6, Warszawa-Bydgoszcz, s. 132-135.
  6. Woś A. (1996): Agrobiznes - makroekonomika, tom 1. Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
  7. Szymczak R. (1993): Słownik języka polskiego. PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu