BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strzała-Osuch Katarzyna
Title
Wartościowanie redukcji zanieczyszczeń
Valuation of Pollutant Reduction
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 2, s. 117-128, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Zanieczyszczenie powietrza, Koszty zewnętrzne zanieczyszczenia środowiska, Ekonomiczne aspekty zanieczyszczenia środowiska
Air pollution, External costs of pollution, Economic aspects of environmental pollution
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja oraz usystematyzowanie metod wartościowania redukcji zanieczyszczeń, jak również zilustrowanie rozważań teoretycznych przy pomocy danych empirycznych. Porównując metody zwrócę uwagę na te, które w badaniach empirycznych w sposób kompleksowy wartościują uzyskane efekty.

The aim of the paper is to present and compare different methods used for valuation of pollutant reduction. The compared methods are: mass method, method used by WFOŚiGW in Gdańsk, Eco-99, HAC and payment method. The empirical part presents the outcomes of application of these methods for valuation of pollutant reductions by investment outlays co-financed by WFOŚŻiGW in years 1996 - 2002. It can be inferred that only Eco-99 method gives reliable outcomes and can be used as encompassing measure during the investment decision process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Borys T. (1998) "Teoretyczne aspekty konstruowania wskaźników ekorozwoju" [w:] Sterowanie ekorozwojem, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 2. Broniewicz E. (1997) "Badanie opłacalności przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska" [w:] Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie i gminie, red. B. Poskrobko, PZIiTS, Poznań.
 3. Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt (1996) Handbuch Umweltkostenrechnung, Verlag Vahlen GmbH, Munchen.
 4. Buse M., Thuer M., (1996) "Life Cycle Assessment for Ecological Processes" [w:] Proceeding of the 12th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA, Praha,.
 5. Calderon L. P. (1998) Analyse der Umweltabgaben und Steuervergiinstigungen als markwirtschaftliche Instrumente der Umweltschutzpolitik. Uni. Passau.
 6. Famielec J. (1999) Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, WN PWN, Warszawa - Kraków.
 7. Fiedor B., Czają S., Graczyk A., Jakubczyk Z. (2002) Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 8. Gaczek W. A. (2001) "Ekonomia środowiskowa i jej zainteresowania" [w:] Bernaciak A., Gaczek W. A. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 9. Gollinger-Tarajko M. (2002), "Metody oceny ekologicznej i ekonomicznej modernizacji procesów technologicznych", Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie nr 153, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 10. Górka K., Famielec J. (1994) "Korzyści ekologiczne" Ekonomia i Środowisko., nr 2.
 11. Graczyk A. (1997) "Ekonomiczne skutki zanieczyszczenia środowiska", Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 730.
 12. Jankowska-Kłapkowska A. (1991) "System ekologiczno-ekonomicznych ocen procesu wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego" [w:] Ekologiczne bariery wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce, Kraków.
 13. Kowalski Z., (2000) "Ocena ekologiczna wariantów metody chemicznej oczyszczania pogarbarskich ścieków chromowych" [w:] Ekologia wyrobów, Materiały I Konferencji, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 14. Leipert Ch. (1989) Die heimlichen Kosten des Fortschritts. Wie Umweltzerstorung das Wirtschaftswachstumfordert. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main.
 15. Lofgren K. G. (1996) "Rynek a efekty pieniężne" [w:] Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, T. Żylicz, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa.
 16. Nierzwicki W., M. Richert (2002) Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej, Wydawnictwo WSZ, Gdańsk.
 17. Opaluch J. J. (1996) "Rynkowe metody wyceny ekonomicznej" [w:] Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, po red. naukową G. Andersena i M. Śleszyńskiego, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 18. Verbruggen H. (1994) "The Trade Effects of Economics Instruments [in:] Environmental Policies and Industrial Competetives, Paris: OECD.
 19. Vigon B.W., Jensen A., (1995) Life Cycle Assessment Data Quality and Databasis Protitione Survey, "Journal of Cleaner Production", 1995, No 3.
 20. Wicke L. (1985) Die Okologischen Milliarden. Kosel - Verlag, Miinchen.
 21. Wicke L. (19917 Umweltokonomie. Verlag Vahlen. Miinchen.
 22. Wicke L. (1993) Umweltokonomie: eine praxisorientierte Einfuhrung, Verlag Franz Vahlen, Munchen.
 23. Winpenny J. T. (1995) Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 24. Żylicz T. (2000) Analiza ekonomiczna i ekologiczna przedsięwzięć ochronnych finansowanych przez NFOŚiGW, Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu