BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janasz Władysław
Title
Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
Determinants of the Innovation Activity at the Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2000, nr 38, s. 7-40
Keyword
Zarządzanie innowacyjne, Zarządzanie innowacjami, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Chłonność innowacyjna przedsiębiorstw, Innowacyjność, Polityka innowacyjna państwa, Ryzyko w procesach innowacyjnych, Badania i rozwój (B+R)
Innovative management, Innovation management, Innovative enterprises, Innovation absorption in the enterprises, Innovative character, State innovation policy, Risk in innovation processes, Research & Development (R+D)
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono następujące zagadnienia: 1. podstawowe cele i przyczyny podjęcia działalności innowacyjnej, 2. przesłanki wykorzystania zasad celowej innowacji, zarządzania przedsiębiorczego i strategii przedsiębiorczych, 3. czynniki chłonności innowacyjnej przedsiębiorstw, 4. zarządzanie innowacjami, 5. nakłady na B+R i ich rola w przedsiębiorstwach, 5. polityka innowacyjna.

The content of a presented work contains the most important problems connect with innovational processes with taking into consideration a technical innovations. The problems concern a role a sense of the technical innovations in the development of companies are worded in the market economy. The essence of work is the ascertainment, that innovations in particular the technical are main source worded out a financial surplus. At the same time the innovations afford possibilities for development of the economic activity subjects. The work is contained some problems, in particular: the importances of innovations in the development of enterprises, the methods strategy of processes innovations as well as mechanisms and implements of control these processes. It is not to begin the marketing process with a product or idea without some verification in the marketplace. You may believe that you have a wonderful product to sell, when in reality the number of people willing to actually purchase your product to sell, when in reality the number of people willing to actually purchase your product may be too small to support a profitable enterprise. Do your marketing homework prior to product or service introduction.(M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu