BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzeczyński Bernard
Title
Energetyczno-ekologiczna dysfunkcja organizacji jednokierunkowego ruchu samochodowego na przykładzie miasta Poznań
Energoecological Disfunction of the One-way Car Traffic Organization on the Example of Poznań City
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 7), 1995, z. 38, s. 233-245, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Drogi publiczne, Drogi lokalne, Ruch drogowy, Polityka ekologiczna
Highway road, Local roads, Road traffic, Ecological politics
Note
streszcz., summ., Zsfg.
Abstract
Artykuł omawia wyniki badań autora w zakresie skutków energoekologicznych wprowadzania ruchu jednokierunkowego.

One of the remedy for the organizational improvement of street capacity is the one-way distribution of car traffic flow. The paper describes the author's research results in the area of energoecological consequeces of introduction the one - way traffic. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu