BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kania Jan, Stanek Zbigniew
Title
Charakterystyka hurtu prasowego - przykład "RUCH-u" S.A.
Profile of Press Wholesales - Example of "RUCH" S.A.
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 1999, z. 10, s. 132-143
Keyword
Handel hurtowy, Prasa
Wholesale trade, Press
Company
RUCH SA
Abstract
Omówiono hurt prasowy jako system, cele hurtu prasowego jako systemu wyróżniające go od innych podobnych systemów, cele hurtu prasowego jako kryterium zasadności istnienia i odrębności wobec innych systemów. Na zakończenie przedstawiono działalność "RUCH-u" S.A. w systemie hurtu prasowego.

Discussed press whole sale as a system and goals of press whole sale as a system. In closing shows activity of "RUCH" S.A. in system of press wholesale.(M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu