BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomaszewski Marek
Title
Dywestycje jako element strategii przedsiębiorstwa
Divestments as an Element of Company Strategy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2000, nr 38, s. 135-143
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Metody portfelowe, Cykl życia produktu, Dywestycje
Corporation strategies, Portfolio methods, Product life cycle, Divestment
Note
Zsfg.
Abstract
Omówiono szanse i możliwości, jakie stwarza zastosowanie dywestycji. Dywestycje oznaczają ograniczenie dotychczasowego zakresu i skali działania poprzez rezygnację z wykorzystania części przedsiębiorstwa. Stwierdzono, że konieczność stosowania dywestycji znajduje potwierdzenie w cyklu życia produktu i metodach portfelowych.

Discussed chances and possibilities, which create use of divestments. Divestments mean restriction of range and scale of action through resignation of use a part of company. Necessities of use divestments are applicable in product cycle and portfolio methods.(M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu